Kategorier för

Mobile Evolution är en interaktiv infographic med en tidslinje över mobiltelefonens historia från 1984 till 2013. På webbsidan kan man navigera genom olika årtal eller bara kolla igenom filmen från början till slut.

Detta är ett experiment av vad som händer om du tar ett musikstycket (i det här fallet Beethovens Für Elise) och extraherar alla tangenter till att motsvara antal gånger de spelas.

  • Kategorier