Bits and Peaces


Detta är en affisch för konserten “Bits and Pieces of Rebecka” av och med musikern Rebecka Tholerus. Tanken bakom utformningen var att lyfta fram variationen av låtar och musikgenrer som konserten består av samt förtydliga att allt material var egenskrivet (därav DIY estetiken).

This is a concert banner for the musician Rebecka Tholerus concert “Bits and Pieces of Rebecka”. The idéa about the design was that the concert had a lot of different genres and songs and that every song was composed by Rebecka (therefore the DIY-style).


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *