Hundratusen

58 775 510. That’s how many times you have to watch this movie before the nuclear waste, that right now is planned to be burried, will be harmless. For 100 000 years the nuclear waste need to be untouched from human kind and other creatures.

This book is an experiment of time. With graphics and text I try to understand how long time 100 000 years are.

58 775 510. Det är så många gånger du måste kolla igenom den här filmen för att det kärnkraftsavfall som nu håller på att grävas ner ska hinna bli ofarligt. I 100 000 år ska det ligga orört från mänskligheten och allt annat liv.

Boken är ett undersökande av tidsrymden. Med bild och text försöker jag förstå hur lång tid 100 000år är.

Texter från boken:
“[…] Med
andra ord kommer det dröja 3226 generationer innan kärnkraftsavfallet kommer vara oskadligt, ifall varje generation är 30 år.”

“För att att kunna förstå hur lång tid 100 000 faktiskt är kan man sätta det i perspektiv till att människan har existerat i 50 000år, världens äldsta kvarvarande byggnad, Templet Hagar Qim, är ca 5600år och pyramderna är ca 4000år.”

“På hundratusen år hinner du bläddra igenom denna bok 28 688 727 272,7273 gånger (28 miljarder 688 miljoner 727 tusen 272,7273) om du läser varje uppslag i 2 sekunder, 24 h/dag, året runt inkl skottdagar.”

“På samma tid som det tar för kärnkraftsavfallet att brytas ner hinner du färdas med ljusets hastighet tvärs över hela vintergatan, från kant till kant. En sträcka på 946 073 047 258 000 000 km (946 biljarder 73 biljoner 47 miljarder 258 miljoner km).”

“Med en global medellivslängd på 70 år, och om du tror på reinkarnation, kan du återfödas 1429 gånger under 100 000 år.”

“52 596 000 000 (52 miljarder 596 miljoner) sekunder, 876 600 000 (876 miljoner 600 tusen) timmar eller, 36 525 000 (36 miljoner 525 tusen) dagar går det på 100 000 år inkl alla skottdagar.”

“På 100 000 år kan du färdas med bil fram och tillbaka mellan Forsmarks och Oskarshamns kärnkraftverk 74 288 136 (74 miljoner 288 tusen 136) gånger. Detta om du har en medelhastighet på 81,9 km/h.”

“Om man visualiserar 100 000 år genom att skriva ut ett Å per år och radar upp dem efter varandra ser det ut såhär: [13 sidor med bokstaven Å uppradade 8556ggr på varje sida]”

“För att räkna ut sidnumret under de 110 bilderna behöver du räkna ut ekvationen. Beroende på hur många gånger du bläddrat igenom boken så ändras sidnumret. Om du lyckas komma till sidan 3 155 760 000 000 (3 biljoner 155 miljarder 760 miljoner) så är det kärnavfall som idag planeras att grävas ner i jorden ofarligt (baserat på en konstant läshastighet på 2 sek/uppslag).”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *