SVA’s 2013 ADC Show

Min första utställning i New York (eller åtminstånde delaktighet i en utställning i New York), var i Art Directors Clubs årliga portfolio utsällning med utvalda verk från studenter på SVA. Jag hade min film “Drizzleguard” i motion graphic avdelningen. Man kan se nästan en hel sekund av den i introfilmen ovan skapad av Woonji Kim.

My first exhibition in New York (or at least my first participation in a part of an exhibition in New York) was at Art Directors Club’s yearly portfolio exhibition with selected work from SVA students. I had my movie “Drizzleguard” in the motion graphic part that also can be seen for like on second in the video above by Woonji Kim.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *