10 exercises of doing nothing

Detta är en instruktionsfilm om hur man bäst gör ingenting. Tanken är om man har väldigt mycket att göra i sitt liv och inte har någon fritid så är det svårt att uppskatta den tid man faktiskt har. Om man istället har massor med tid, men inte kan göra något på den så kanske man lär sig uppskatta det man har mer.

Filmen är en 2 veckors lång uppgift på School of Visual Arts, NY, våren 2013.

This is an instruction movie with ten exercises of doing nothing. It’s a guide to appreciate the time you have. The movie is an assignment from the School of Visual Arts, NY spring 2013.

Animation & Motion Graphic by Jonas Sandstedt
Sound by Extreme Audio Recording
Voice Acting by Austin McComb

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *