53 x 53

          

Med ledord som djup, industri, grid och tecknat (som kontrast mot det industriella) gjorde jag 3 olika tapetmönster med 3 olika färgställningar. Rapporten är 53 x 53 cm och alla mönster är rakt rapporterade förutom romb-mönstret som är halvförsatt. Färgerna är hämtade från gamla industrimiljöer (metall, rost, varningstejp) och containrar.

Teknik: Tusch, Photoshop

With key words as depth, industry, grid and hand drawing (in contrast to the industrial), I made three different wallpaper patterns with three different color schemes. The report is 53 x 53 cm. The colors are taken from old industrial environments (metal, rust, warning tape), and containers.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *