Dencity

This movie compares how much space one person has in different cities I lived in. This is calculated by taking the number of inhabitants divided by the area of the city. The movie is a tribute to the classic information graphic movie the Power of Ten.

Den här filmen jämför hur mycket levnadsutrymme en person har i olika städer jag levt i. Detta räknas ut genom att ta antalet invånare dividerat med stadens area. Filmen är en hyllning till den klassiska informationsgrafik-filmen the Power of Ten.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *