Fictive campaign for ADC’s design competition Young Guns 11. My theme is copies and to get inspired of each other.

Fiktiv kampanj för ADCs designtävling Young Guns 11. Mitt temat var kopior och att bli inspirerade av varandra.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *